7è CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA BICICLETA_ XVIII CONGRESO IBÉRICO "LA BICICLETA Y LA CIUDAD"

Sessions online

Dijous 7 octubre 2021

13:00-14:30
Sala 2 - Eix temàtic 3: Legislació, normativa i seguretat vial (a nivell regional i municipal)­
Modera: Anna Pintó Piera, subdirectora general de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit
Marcs generals de legislació entorn la bicicleta

Laura Vergara Román - ConBici

Competències municipals en la nova movilitat

Francisco Javier Bastida - Ciclojuristas

Terrassa, cap a la ciutat 100% pedalable (+ ordenança) + zones de vianants

Toni Beltrán - BiTer

Proposta per a una senyalització orientativa per a ciclistes a Portugal
Auditories de seguretat viària obligatòries per a projectes d'infraestructures ciclistes

José García - Consultor / Auditor de Seguridad Vial, Portugal

Campanya Bicicleta Blanca

Albert Garcia - Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta